Panangsungbat iti Saltek

Malukagka iti tektek dagiti saltek ita a Dominggo, maysa a bigat a nasapsapa ngem dagiti arbis ken bayakabak ken bannawag ditoy Waipahu. Agsasaruno dagiti saltek iti pana

No comments: