RUMARABAK


BALIKAS ITA NGA ALDAW. (266) -- RUMARABAK

rumarabak 1. png maysa a klase dagiti nangisit a kuton (wenno balling nga insekto nga awanan payak ken agbibiag a kas grupo iti makunkuna a kolonia); dagiti laeng nataengan ti maaddaan iti payak; addaan daytoy iti agarup a 22,000 a klase numan pay nasurok laeng a 12,000 ti naikkanen iti maiyalubog a klasifikasion; adda dagitoy iti familia a Formicidae 2. png generiko nga awag: kuton 3. kitaen dagitoy: alomigas, ampipit, bunar, buos (red ant, Ing); simutsimot (winged ant, Ing); anay (white ant, Ing); antutungal, ararasan, karit, pangubet (black ant, Ing) 3. spp red ant (Ing) 4. dsg bunton dagiti kuton

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.

No comments: