Tinatanong Ng Panganay Kung Bakit Di Na Ako Sumusulat Ng Tula

the words of the left-handed

No comments: