Parilala ng Bunso sa Panahon ng Hikahos sa Bayan

Wala na akong pera,
sabi ng bunso.
Tatlong taong isip
na nanggigising
sa kalagayan
ng ating panlipunang
pagsuyo.
Wala na rin tayong pera,
tayong mga magulang,
at wala na rin
tayong dangal,
tayong mga hangal,
tayong palagiang
nagtitiwala
sa mga magnanakaw
ng ating kakanin
sa bawat araw.

Wala na
tayong pera, sabi
ng ating mga bunso.
At sa pagtataksil ng bayan,
ang pera
ay sa taguan ng mga mahikerong
ang palabra'y sa bolero.

Sinasalamangka nila
ang ating mga panaginip
sa lung-aw
sa kasaganaan
sa kaluwalhatian
sa kaunlaran.
Inaangkin
ang ating pagtataya
sa hueteng
ng ating
mga pag-asang
naliligaw
nanliligaw.

Ilan, halimbawa,
sa mga naluluklok
sa kapangyarihan
ang nagkakamal
ng ating mga limpak-limpag
na pangarap
mula sa ating dugo
mula sa ating mga pawis
mula sa ating pagkapit sa patalim
upang disinsana'y makasubo
ng tatlong ulit
ng kanin nainin
sa makatarungang tugon
ng ating siglo-siglong daing?

Wala na akong pera,
sabi ng bunso.
Sabi rin ito ng lahat
ng mga bunso.
Ang parilala ng kawalan
ay sa panahon
ng pagpapanibugho
sa lahat
ng mga mayor na nagtataksil
sa ating hapag-kainan
sa lahat
ng mga kolektor
ng mga barya-barya
ng ating karukhaan
sa lahat
ng mga pulis
na nagtitiyak ng proteksyon
sa pagsusulong
ng ating kamangmangan
sa lahat ng mga ministro
ng poon
na nagbabasbas
ng kasalaulaan.

Ay, silang lahat,
sila sa kanilang paglalaro
sa ating pakikipaglaro
sa mga numerong
nambibigo sa ating
pakikipagsapalaran,
silang lahat ang tagapagpatupad
ng pagpapalaganap ng hikahos
ng ating mga isip
bulsa, pitaka,
kaldero, pinggan,
hikahos sa mga larawan
ng mga pipisuhin,
pang-agdong-buhay
sa ating malayang pakay
para sa isang buhay na matiwasay
para sa mga bunso
para sa mga panganay
para sa lahat ng mga supling
ng kailihan
para sa atin din,
tayong lilibuhing piso
kung mangarap sa araw-araw.


A. S. Agcaoili
Carson, CA
Memorial Day, Mayo 5, 2005

7 comments:

rva said...

kumustan, manong?

il-iliwek latta ti panagsasagadsad ti dandaniwmo. nangruna dagitay iloko...

ariel said...

patgen a roy,
nasayaat met laeng, ading. been busy lately with ICRI Corp America. we have a newsweekly, with a circulation of 30,000 beg. july. the responsibility is huge. so what i have are drafts and i intend to publish them as soon as i am able to polish them. i still write poem everyday--or at least i try to.

wen, diakto ngata mamingga nga agdaniw iti iloko.
kumusta kadagiti ubbing ken ni jane.

ariel said...

patgen a roy,
nasayaat met laeng, ading. been busy lately with ICRI Corp America. we have a newsweekly, with a circulation of 30,000 beg. july. the responsibility is huge. so what i have are drafts and i intend to publish them as soon as i am able to polish them. i still write poem everyday--or at least i try to.

wen, diakto ngata mamingga nga agdaniw iti iloko.
kumusta kadagiti ubbing ken ni jane.

makata_sana said...

sir!!!

wala ka pa ring kupas... you're still BRILLANT. :-)
we miss you so much here in the philippines. just in case you dont remember me anymore... this is joy ramos, AM masscomm SPCQ 2003... one of your biggest fan (ehem) and a proud ilokana as well :-) (sorry na po, baka kasi pag nag-ilokano ako dito, wrong grammar, kahiya nmn sa yo :-)

reading your works leads me back to our creative writing classes way back in '03 and boy am i proud being one of those students who wake up late but tries really hard to be in your 7:30am class just so we can hear you swear and curse (joke hehehehe) and impart your knowledge in writing... we miss you so much sir...

anyway, im a teacher right now :-) akalain mo yun and thanks to you my students i think are learning loads from me :-)

hope to hear from you real soon SIR. isa ka talagang ALAMAT!

agbiag dagiti ilokano! :-)

makata_sana said...

sir!!!

wala ka pa ring kupas... you're still BRILLANT. :-)
we miss you so much here in the philippines. just in case you dont remember me anymore... this is joy ramos, AM masscomm SPCQ 2003... one of your biggest fan (ehem) and a proud ilokana as well :-) (sorry na po, baka kasi pag nag-ilokano ako dito, wrong grammar, kahiya nmn sa yo :-)

reading your works leads me back to our creative writing classes way back in '03 and boy am i proud being one of those students who wake up late but tries really hard to be in your 7:30am class just so we can hear you swear and curse (joke hehehehe) and impart your knowledge in writing... we miss you so much sir...

anyway, im a teacher right now :-) akalain mo yun and thanks to you my students i think are learning loads from me :-)

hope to hear from you real soon SIR. isa ka talagang ALAMAT!

agbiag dagiti ilokano! :-)

makata_sana said...

erratum: one of your biggest fans :-)

ariel said...

of course, joy, i know you. you are the beautiful morena from ilocos sur who would also double as a sidekick of father reuters and sister. yeah, i miss that class--i miss the philippines--and i do express that volcano in me by writing these stupid verses. well, am so happy to hear that you are now a teacher. buti nga sa iyo, nagbabayad ka ngayon ng utang sa akin.

ballatek ti awagda iti ilokano iti kasta. agsubli dagiti basolmo kenka. ngem, ala, awan met basolmo kaniak ta nakalalaingka met idi, di ngamin?

ala, lalaingem, balasangko ta iramramannakami latta kadin.
please, kadarrato kadi nga agkomentarioka iti sursuratek a pagipeksaan iti an-anekneken para iti ili. anian!

mangisursuroak idi ditoy ngem editorak iti maysa a tumungtungrarong a fil-am newspaper, ti weekly inquirer philippines. adda blogspot toy diario: weeklyinquirer.blogspot.com.

ala man ketdi, ag-contribute ka man kadagiti insursuratmo idi iti writing classtayo. i remember still the outline of your story--and those poems? where are they now. i would gladly publish them in our newspaper's culture section.

please, i am obliging you.