Lungkot Ang Binabayaran sa Manggagawa sa Ibang Bayan

Lungkot ang binabayaran

sa manggagawa sa ibang bayan.

Hindi yung kanyang talino.

Hindi yung kanyang utak.

Hindi yung kanyang kakayahang

magpatawa

o magbigay aliw

o umawit ng himit na buong puso at galak

para sa mga kostumer sa aliwan sa Phuket

o sa isang bar sa Phi Phi

o sa isang casa para sa mga marinero sa Long Beach.Kapalit ng lungkot ang limpak-limpak na salapi,

bayad ng maraming araw at buwan at taon

ng pangungulila ng mga bisig

sa pagbuhat sa bunso

sa pagtabas ng dama de nocheng

umangkin na sa pader ng kapit-bahay.

Tuwing gabi lalo na ngayong taglamig,

pinagpapatong-patong ng mga nandarayuhan

ang mga alaala sa bayan at mga magulang at mga anak,

ginagawang balabal na panlaban sa niebe

ginagawang diaket na pangontra sa talas ng yelong ulan

ginagawang kumot na kung gumapang sa katawan

ay parang isang libo at isang kamatayan.Kayraming hinagpis sa pangingibang-bayan.

Kayraming luha ang kelangang ilagay sa palad,

bilangin ang pagpatak at hanapin sa mga bilang

ang darang at pagsuyo sa mga pilapil na iniwanan,

sa mga bukid na tumatambad sa panaginip

sa mga bundok na ang tugatog ay kagampan

ng lahat ng nais:

sapat na pagkain sa araw-araw

na di kayang garantiyahan ng pamahalaan

sapat na perang pambayad sa pag-aaral

na di ring kayang garantiyahan ng pamahalaan

sapat na impok na sasandalan

sa pagtanda ng mga hita at kalamnan

at pagliliwaliw ng lakas sa nakaraang

panahon ng kabataan, impok na di ring

kayang garantiyahan ng pamahalaan.Bagkus, sasabihin pa ng aking kailihan:

siya, siya, umalis, umalis at magpadala

at magpadala ng dolyar.Lungkot ang binabayaran

sa mga manggawa sa ibang bayan.

Kapalit ng dolyar ang lungkot

na kasa-kasama araw-araw.

Aurelio S. Agcaoili

Torrance, CA

Enero 1, 2005

No comments: