From the lips of a Tagalog and the wise words coming from a liberated Tagalog mind with that clear sense of a homeland of diverse peoples.

SABBATICAL NOTES. 5 JUL 2014. SATURDAY. N2. 
From the lips of a Tagalog and the wise words coming from a liberated Tagalog mind with that clear sense of a homeland of diverse peoples. 

IN THIS 79-going-on 80 years of struggle of non-Tagalog peoples to be respected, honored, and recognized in their own homeland, many Tagalog people have come to the defense of a homeland built of the very premises of that diversity.

These are the enlightened ones, and one of them is Ismaél Arés Musñgi-Andrés.

He says of this struggle, and the need to build a homeland that is just and fair, democratic and not lost in the naive nationalism of the fascists and Nazis.

"Pues, anti-Filipino na pala ako ngayon dahil tinutuligsa ko ang wikang pambansa bilang isang imposisyon ng Maynila? Ito ay imposisyon ng mga gahaman sa kapangyarihan. Kailangan para sa pagkakaisa ng bayan, magsasakripisyo ang libo-libong katutubong grupo para lamang sa isang wikang nakasentro sa Maynila? At ano ang pagkakaiba ng inembento nilang wikang Filipino sa Tagalog kung ang ortograpiya nito ay hango sa ortograpiyang Tagalog? Tayong mga tagalog ay huwag pasisiguro sa mabuting idudulot nito. Paibabaw tayo sa kamalayang itinataguyod ng KWF at para na rin nating binaboy ang ating wika at kulturang Tagalog. Sabi ni Rizal, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Pambababoy ang ginagawa ng KWF sa wikang Tagalog para lamang i-angkop sa hangarin ng iisang wika para sa buong bayang Filipinas. Anong uri ng kamalayan at diwa ang huhubugin nito kung hindi ito naguugat sa sariling katutubong wika at kultura? Ang tunay na nagmamahal sa wikang Tagalog ay magtatanggol at magtataguyod sa tamang paggamit nito at hindi hayaan sa sinumang institusyon na naglalayong lapastanganin ang katutubong wikang ito." [[Source: Ismael Ares Musngi Andres, /www.facebook.com/aresandres, 2 Jul 2014. Retrieved 5 Jul 2014]

FELIPENAS/

No comments: