Apday, Ilokano Lexicography

BALIKAS ITA NG ALDAW. (346) -- APDAY

apday 1. png panawen ti panagdakkel ti danum ti taaw 2. png panawen a nakadakdakkel ken kasta metten a nakaes-es-es ti danum; mapasamak daytoy iti kabus 3. fig panagdakkel, panagpussuak, panagatab 4. sin arabaab, atab 5. spp springtide (Ing) 6. prt agapday, umapday 7. kej ‘Narigat ti agkalap no kasta nga apday.’

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.

No comments: