May dugo sa gatas na iniinom ng mga bunso natin

May dugo sa gatas

Na iniinom ng mga bunso

Ng bayan natin.

Pinaslang si Ka Fort,

Pinuno ng ating galing,

Kabesa rin ng sanlibong

Nagpapalayang adhikain

Siya na nagsilbing giya

Ng ating mga alalahanin.Kanyang dugo ang ihinalo

Ngayon ng mga pasista

Sa gatas na iyon na iniinom

Ng mga bunso natin.

Dalawang putok lamang ng punglo

Sa araw na iyon ng paglalakbay

Patungo sa isang bunso,

Bibisita sana, aaluin

Ang panibugho ng apo.Ganito na ngayon sa atin,

Itinutumba ang hangarin,

Inietsapuwera ng namasmaslang

Na balikong damdamin

Ng mga sugo ng takot at huwad,

Silang mga alipores ng lahat

Ng paglibog sa sugatang magdamag

Ng pagsuyong ligaw,

Kakambal ng mga palsong

Angkin ng mga mga daan

Sa kung saan tinapos

Ang diwa ng maramot

Na kalayaan.Bingi ang kalsada sa puwersa

Ng karahasan sa tikip-silim

Na iyon sa piketlayn sa Cabuyao.

Manhid din ang batang gabi

Sa hiyaw ng pananagumpay

Ng bala sa dibdib

Ng pinaslang.

Hinayaan ng gabi

Na gumapang ang dugo

Sa mga gatasan.

Bukas, ipagbibili

Ang gatas sa mga ina

Na naghahele ng sukdulan

Ng karahasan.Aurelio Solver Agcaoili

Los Angeles, California

Setyembre 23, 20051 comment:

ie said...

GRABE ITAY!!!! nakaka-agit ka!!!! MAHAL NA KITA!!!!